Onze Partners

Er zijn verschillende organisaties met wie samen werken. Deze organisaties kunnen ondermeer een hulpvraag neerleggen bij Present.
Hieronder een overzicht van de samenwerkende organisaties.

Clavis is een corporatie met ongeveer 2.500 woningen, die zich als maatschappelijk ondernemer inzet voor de lokale woningmarkt in Terneuzen en Sluiskil. Onze activiteiten zijn gericht op het verhuren, beheren, ontwikkelen en verkopen van onroerend goed.
Clavis richt zich vooral op het bieden van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt. Website


Wij bieden in Zeeuws-Vlaanderen kwalitatief goede en betaalbare huisvesting aan mensen die door inkomen of andere omstandigheden niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Vanuit onze verantwoordelijkheid rondom ‘wonen’, dragen wij samen met onze maatschappelijke partners bij aan een schone en veilige woonomgeving. Website


We versterken de eigen kracht van mensen, organisaties en buurten, stemmen hierbij af en
werken aanvullend op wat andere organisaties en verenigingen bieden. Indien nodig coördineren of bemiddelen we, in andere gevallen initiëren we vernieuwing en verandering.
                                                      Website


Onze gespecialiseerde thuisbegeleiders staan klaar voor u als u door omstandigheden extra ondersteuning thuis nodig heeft, zoals bij psychische en/of sociale problemen. Samen pakken we uw probleem stap voor stap aan om weer grip te krijgen op uw thuissituatie. We brengen structuur aan en vergroten uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Indien nodig werken wij nauw samen met andere      betrokken hulpverleners.  Website


Tragel is een maatschappelijke organisatie in Zeeland en ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. We hechten aan betrokkenheid van bewoners en cliënten, vertegenwoordigers en familie, onze professionals, vrijwilligers en relaties. Dat maakt Tragel bijzonder.
Website

Betrokken en kleurrijke mensen die ondersteuning bieden aan bijzondere en kleurrijke mensen. De mens die daarbij centraal staat. Dat is Gors. Daarom zetten we met trots ‘mensgerichte ondersteuning’ achter onze naam.
Website


Aan huis en op diverse locaties in Zeeuws-Vlaanderen bieden wij zorg en ondersteuning bij wonen en dagbesteding aan meer dan veertig kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Stichting ’t Huus staat voor kleinschaligheid, cliëntgerichte zorg, persoonlijk contact en individuele aandacht. Zo kunnen onze cliënten een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Website


Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen. De mensen die bij ons wonen, intensieve zorg krijgen of ambulante begeleiding. De mensen die komen logeren of hun dag zinvol willen invullen en steeds meer talenten ontdekken. Zich zo ontwikkelen of misschien wel leren werken en een baan vinden. Met al die mensen kijken wij graag naar mogelijkheden en naar kansen. Website  


De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.   Website       


De vrijwilligers en een professionele beroepskracht van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Terneuzen. We begeleiden hen bij hun huisvesting, integratie en bij juridische vragen.
Website

 

Wanneer een cliënt bij SVRZ komt, heeft hij al een heel leven achter de rug. Een leven waarin hij allerlei ervaringen heeft opgedaan en waar hij omringd is geweest door familie, vrienden en mantelzorgers. Deze geschiedenis maakt de cliënt tot de persoon die hij nu is. Wanneer de cliënt bij SVRZ komt, lopen wij een stukje mee in zijn leven.
Website