Hoe 't werkt

Hoe werkt Present?

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij vrijwilligers de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd.

Als vrijwilligersgroep

Ontdek hoeveel plezier en voldoening het geeft om samen met je vrienden, je familie, je team of je collega’s een ander te ontmoeten en te helpen. Present helpt je graag bij het vinden van een vrijwilligersproject. Voor ons is het dé uitdaging om bij jullie aanbod een project te vinden dat betekenis heeft voor een ander en dat bij jullie past. Kom erachter hoe je als groep elkaar op een andere manier leert kennen als je een ander helpt. Je kunt met je groep eenmalig aan de slag en beleeft met elkaar een zinvolle en goed bestede dag. 

Hulpvraag melden

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject van je cliënt(en).

Je moet aan de volgende criteria voldoen:

  • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
  • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
  • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project.


Present werkt met maatschappelijke organisaties samen. Hulpvragen worden altijd ingediend door een hulpverlener. De eenmalige hulp van een groep vrijwilligers is daarmee deel van een langer traject. De aanvragende instantie is verantwoordelijk voor de cliënt. De hulpverlener is actief in het traject betrokken, doorgaans via gezamenlijke kennismaking en aanwezigheid bij het begin van het project.

Als Present vinden we de ontmoeting tussen mensen tijdens een Present-project minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. We zeggen wel eens: in de kern is het organiseren van een Present-project het faciliteren van ontmoetingen!

Het proces in 7 stappen


Stap 1: Aanmelden

De groep meldt zich aan via de website: in het formulier staan een aantal vragen die de basis vormen voor de briefing.

Stap 2: Kennismaken

Het doel, de werkwijze en de motivatie van Present worden duidelijk uitgelegd. Denk hierbij aan wanneer en hoeveel tijd er beschikbaar wordt gesteld, het type project dat wordt gezocht, het aanstellen van een contactpersoon en het omgaan met de privacy zaken van de hulpontvanger.

Stap 3: Matching

Na de kennismaking brengt Present het aanbod onder de aandacht bij één of meerdere maatschappelijke organisaties. Deze organisaties doen dan een voorstel voor een project. Als Present inschat dat dit een passend project zou kunnen zijn legt de coördinator het voorstel voor aan de groep. Als de groep akkoord gaat is de match gemaakt.

Stap 4: Voorbereiden

Met de contactpersoon van de groep wordt een afspraak gepland om een projectbezoek te brengen aan de hulpontvanger(s) en zijn woning of aan de instelling. Dit bezoek dient als een eerste kennismaking vanuit de groep met de hulpontvanger. Er wordt geïnventariseerd wat er moet gebeuren en welke benodigdheden nodig zijn. Ook wordt er een inschatting gemaakt van wat haalbaar is binnen de beschikbare tijd.

De kosten van de benodigdheden voor het project worden in eerste instantie door de hulpontvanger zelf betaald. In tweede instantie is het een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisatie.

Stap 5: Uitvoeren

Een medewerker van Present is aan het begin (instructie) en aan het eind (afsluiten) aanwezig. Om de gezondheid van de groep zo goed mogelijk te bewaken wordt hygiëne als een belangrijk punt beschouwd.

Stap 6: Evalueren

Tijdens de evaluatie worden de vrijwilligers en de hulpverlener gevraagd een reactie te geven aan Present. Dit gaat voornamelijk om feedback naar Stichting Present over het verloop van het project. 

Stap 7: Terugkoppelen

Present koppelt na het project terug aan de groep wat het effect van hun inzet is geweest, bijvoorbeeld in de vorm van een bedankbrief.