Present Terneuzen en aan-z versterken de samenwerking

1 juli 2019

Present Terneuzen en aan-z  zetten zich al een aantal jaren samen in voor het welzijn van de burgers van de gemeente Terneuzen. Om de samenwerking te versterken, hebben zij 20 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Aandacht voor de (kwetsbare) burger

aan-z, de uitvoeringsorganisatie voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Terneuzen, richt zich op het versterken en verbinden van (kwetsbare) burgers. De organisatie zet in op de zelfredzaamheid, eigen regie en kwaliteit van leven. De ondersteuning gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de mensen. Present Terneuzen biedt groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle dag te beleven tijdens klusprojecten of sociale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een tuin of woning opknappen, een bakje koffie drinken of een spelletjesmiddag bij een oudere.

Een steuntje in de rug

Beide organisaties hebben aandacht voor kwetsbare mensen in isolement. Present Terneuzen ontvangt aanmeldingen van maatschappelijke organisaties, zoals aan-z, en zet vrijwilligers in voor de realisatie van activiteiten. Op basis van de beschikbare tijd en de talenten van de vrijwilligers wordt er voor iedere hulpvraag een goede match gemaakt. Hierdoor is het project voor de betreffende groep een positieve ervaring en is de eenmalige inzet ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten.

“Wij zijn heel blij met de erkenning en waardering van aan-z, want  samen kunnen we veel betekenen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken”, vertelt Carine Bentveld, coördinator Present Terneuzen.

Samenwerking zorgt voor versterking

Present Terneuzen en aan-z nemen al een aantal jaren samen de verantwoordelijkheid voor mensen die steun nodig hebben. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst wordt de afstemming en de bekendheid van beide organisaties nog beter.

“Voor een recente hulpvraag zorgden Present, een sociaal werker van aan-z en een groep vrijwilligers er samen voor dat een overbelaste moeder weer een frisse start kan maken in haar woning. Ruimte in haar huis, zorgt voor ruimte in haar hoofd en dat zorgt ervoor dat ze weer voor haar kinderen kan zorgen. Zo’n project heeft echt impact!”, aldus Carine Bentveld.

Nieuws

Lezing over eenzaamheid
Interactieve lezing op 13 september a.s. in de Grote kerk te Terneuzen
Present Terneuzen en aan-z versterken de samenwerking
Op 20 juni 2019 hebben Present Terneuzen en Aan-z een samenwerkingsovereenkomst gesloten
Genieten van het witte goud
Cliënten SVRZ in Zaamslag genieten van witte goud. Aspergemaaltijd voor bewoners SVRZ de Molenhof
Een eenvoudige vraag met een laatste wens
Een eenvoudige vraag met een laatste wens, zo werden we gebeld door een thuisbegeleider van ZorgSaam.
Uitgelicht project
"Samen Sterk" Je zal maar bijna 80 jaar zijn; een verhuizing en een operatie voor de boeg hebben. Weinig netwerk en andere middelen hebben om de verhuizing voor elkaar te krijgen.
Samenwerking Clavis en Present
Op 25 april ondertekenden Clavis en Stichting Present een samenwerkingsovereenkomst met een proef voor een jaar. Na het proefjaar wordt bekeken of de samenwerking voortgezet wordt. De start van de samenwerking is in ieder geval succesvol.
Jaarverslag 2018
De activiteieten van Stichting Present Terneuzen in 2018 zijn weer terug te lezen in het jaarverslag. Een boeiende terugblik op wat er allemaal is gedaan, en ook een kijkje vooruit, naar 2019.
Grijze muren krijgen warme kleur
Soms lijkt het of de bodem onder iemands bestaan wordt weggeslagen.
Betrokken ondernemen
Als bedrijf het werk van Present ondersteunen
Schilders gevraagd!?
Via de site werden we benaderd voor een verfklus bij een alleenstaande, zwangere moeder met jonge kinderen.
Verhuizing
Halverwege januari werd ik gebeld door woningbouwvereniging Clavis met de vraag of Present Terneuzen ondersteuning kan bieden bij een verhuizing voor een alleenstaande vrouw van bijna 80 jaar met nauwelijks sociale contacten.
STICHTING PRESENT TERNEUZEN ONTVANGT BIJDRAGE VAN HET ORANJE FONDS EN KANSFONDS
STICHTING PRESENT TERNEUZEN ONTVANGT BIJDRAGE VAN HET ORANJE FONDS EN KANSFONDS
Een super team!
Een top prestatie!
Bestuursveranderingen!
Nieuwe voorzitter voor Present Terneuzen!
klussen
De slaapkamer is direct een ander zicht
Een trotse mevrouw
Ze is er erg mee geholpen!
bij 1 client hangt de tekening op de kamer
Ontmoeting tussen kinderen en ouderen
Traineeship Programma manager
Vacature: unieke kans voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar!
Sigma als Sponsor
Present Terneuzen feliciteert Sigma Personeelsdiensten met hun 10-jarig bestaan
Maatschappelijke Diensttijd = Jong Present
Jong Present maakt van de Maatschappelijke Diensttijd een wow ervaring
Fijne zomer!
Van 27 juli t/m 20 augustus hebben we vakantie. We zijn weer Present vanaf 21 augustus! Fijne zomer!
Leeghalen zolder
Ondanks hitte en vakantie je inzetten voor een ander!
Steun in de rug
Waardevolle steun, zonder deze hulp had het gezin het niet gered
Voor die ene glimlach aan het einde van de middag
Genieten van extra aandacht tijdens een uitstapje naar de kinderboerderij in Terneuzen
Back to the Roots!
Rotary Club Terneuzen heeft zich via Stichting Present Terneuzen ingezet voor ouderen van Zorgcentrum de Molenhof
Terugzien op een mooie middag!
Handverzorgingsmiddag voor ouderen door leden van serviceclub Inner Wheel
Eftelingbezoek
Helpen waar nodig en samen een hoop lol hebben!
behangen
Als je vaak moet rusten op bed, hoe fijn is het dan als je slaapkamer er mooi uitziet!
tuinproject
"Er zijn mensen die je willen helpen!"
schutting rechtzetten
"Mevrouw heeft er zin in om haar tuin gezellig te maken"
Pannenkoeken en poppenkastfeest!
Een geslaagde dag! Een leuk project!
Een gezellige dag!
Op 7 april hebben meerdere vrijwilligers zich ingezet bij Stichting 't Huus in Axel.
Verhuizen
"jullie hebben hem er echt doorheen geholpen!"
Young meets old!
Ontmoeting met kinderen van BSO de Wipwap en met bewoners van het Katshuis!
Stichting Present Terneuzen ontvangt bijdragen van Oranje Fonds en Kansfonds
24-11-2017 TERNEUZEN – Stichting Present Terneuzen heeft bijdragen van 7.500,- gekregen van het Oranjefonds en van het Kansfonds voor de aanstelling van een coördinator. Carine Bentveld is aangesteld om de stichting aan te sturen en begeleid als coördinator de projecten.
Spotje Present
Heeft u het spotje van Present al gezien?