Samenwerking Clavis en Present

27 april 2019

proef voor een jaar. Na het proefjaar wordt bekeken of de samenwerking voortgezet wordt. De start van de samenwerking is in ieder geval succesvol.

Vrijwilligersorganisatie Present
Carine Bentveld van de Stichting Present:  “Present koppelt de eenmalige beschikbaarheid van groepen vrijwilligers aan vragen van huurders.  Je kunt dan denken aan klussen als schilderen, opruimen, behangen, onderhoud aan de tuin etc.  Er is een grote groep mensen, die dit door allerlei omstandigheden niet zelf kan doen. Woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties kunnen een beroep op ons doen door een aanvraag in te dienen. Present spant zich in om tijdig vrijwilligers te koppelen aan de vraag. Na het ontvangen van de aanvraag brengen wij een huisbezoek en kijken wij wat de wensen en mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt bepaald wat nodig is en worden de benodigde vrijwilligers ingeschakeld.”
Aan de hulp stelt Present een aantal voorwaarden: er moet sprake zijn van onvoldoende financiële middelen, netwerk van familie en kennissen en gezondheid om het werk zelf uit te voeren.

Begeleiding verhuizing
Een recent succesverhaal is mw. Visser. In verband met haar leeftijd en afnemende gezondheid is mevrouw verhuisd van een eengezinswoning in de Conciencestraat naar een seniorenwoning in de omgeving van verzorgingshuis Bachtendieke.
Mw. Visser: “Ruim 22 jaar woonde ik in de Conciencestraat en ik zag enorm op tegen een verhuizing. Tijdens een gesprek met gebiedscoördinator Carina Doggen van Clavis en goede kennis Pieter van Nieuwenhuijzen kwam deze woning in het Kerkepad ter sprake. In eerste instantie zag ik het niet zitten. Op aandringen van Pieter van Nieuwenhuijzen ben ik toch naar de woning gaan kijken. Hier in het Kerkepad voelde ik mij meteen thuis. Maar hoe dan verder …..!

Ge-oliede machine
Carina Doggen heeft toen het eerste contact gelegd met Stichting Present en de situatie van mevrouw Visser uitgelegd. De hulpverlening door Stichting Present liep vanaf dat moment als een ge-oliede machine. Een vrijwilliger kwam in mijn oude woning polshoogte nemen over de grootte van de verhuisklus. Op basis daarvan had de coördinator van Stichting Present een groep vrijwilligers beschikbaar die op een dag mijn verhuizing hebben geregeld. Het inpakken heb ik vooral zelf gedaan. Hierdoor hadden de vrijwilligers tijd over om in de nieuwe woning nog wat extra hulp te bieden. Zoals de tv aansluiten en lampen ophangen. Daar ben ik erg blij mee, zonder de hulp van Stichting Present had ik hier nu niet in mijn nieuwe woning gezeten. Dankzij de hulp van Pieter als contactpersoon van Stichting het Steunpunt Terneuzen en een groep van 6 vrijwilligers is de klus geklaard. Geen enkele moeite was teveel, de vrijwilligers zijn fijne en betrokken mensen. Ik kan Stichting Present dan ook van harte aanbevelen”.

Leefbaarheid
Directeur Ruben Karel van Clavis: “Clavis investeert in de leefbaarheid van wijken en kernen. Wij vinden het belangrijk, dat onze huurders prettig wonen. Door een samenwerking met Present aan te gaan leveren wij een bijdrage hieraan. Vrijwilligers van stichting Present leveren net dat stukje extra op het gebied van welzijn en leefbaarheid voor mensen die dit op dat moment nodig hebben. We hopen deze samenwerking verder uit te bouwen. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, zodat er nog meer mensen geholpen kunnen worden”.


Bron: website Clavis

Nieuws

Lezing over eenzaamheid
Interactieve lezing op 13 september a.s. in de Grote kerk te Terneuzen
Present Terneuzen en aan-z versterken de samenwerking
Op 20 juni 2019 hebben Present Terneuzen en Aan-z een samenwerkingsovereenkomst gesloten
Genieten van het witte goud
Cliënten SVRZ in Zaamslag genieten van witte goud. Aspergemaaltijd voor bewoners SVRZ de Molenhof
Een eenvoudige vraag met een laatste wens
Een eenvoudige vraag met een laatste wens, zo werden we gebeld door een thuisbegeleider van ZorgSaam.
Uitgelicht project
"Samen Sterk" Je zal maar bijna 80 jaar zijn; een verhuizing en een operatie voor de boeg hebben. Weinig netwerk en andere middelen hebben om de verhuizing voor elkaar te krijgen.
Samenwerking Clavis en Present
Op 25 april ondertekenden Clavis en Stichting Present een samenwerkingsovereenkomst met een proef voor een jaar. Na het proefjaar wordt bekeken of de samenwerking voortgezet wordt. De start van de samenwerking is in ieder geval succesvol.
Jaarverslag 2018
De activiteieten van Stichting Present Terneuzen in 2018 zijn weer terug te lezen in het jaarverslag. Een boeiende terugblik op wat er allemaal is gedaan, en ook een kijkje vooruit, naar 2019.
Grijze muren krijgen warme kleur
Soms lijkt het of de bodem onder iemands bestaan wordt weggeslagen.
Betrokken ondernemen
Als bedrijf het werk van Present ondersteunen
Schilders gevraagd!?
Via de site werden we benaderd voor een verfklus bij een alleenstaande, zwangere moeder met jonge kinderen.
Verhuizing
Halverwege januari werd ik gebeld door woningbouwvereniging Clavis met de vraag of Present Terneuzen ondersteuning kan bieden bij een verhuizing voor een alleenstaande vrouw van bijna 80 jaar met nauwelijks sociale contacten.
STICHTING PRESENT TERNEUZEN ONTVANGT BIJDRAGE VAN HET ORANJE FONDS EN KANSFONDS
STICHTING PRESENT TERNEUZEN ONTVANGT BIJDRAGE VAN HET ORANJE FONDS EN KANSFONDS
Een super team!
Een top prestatie!
Bestuursveranderingen!
Nieuwe voorzitter voor Present Terneuzen!
klussen
De slaapkamer is direct een ander zicht
Een trotse mevrouw
Ze is er erg mee geholpen!
bij 1 client hangt de tekening op de kamer
Ontmoeting tussen kinderen en ouderen
Traineeship Programma manager
Vacature: unieke kans voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar!
Sigma als Sponsor
Present Terneuzen feliciteert Sigma Personeelsdiensten met hun 10-jarig bestaan
Maatschappelijke Diensttijd = Jong Present
Jong Present maakt van de Maatschappelijke Diensttijd een wow ervaring
Fijne zomer!
Van 27 juli t/m 20 augustus hebben we vakantie. We zijn weer Present vanaf 21 augustus! Fijne zomer!
Leeghalen zolder
Ondanks hitte en vakantie je inzetten voor een ander!
Steun in de rug
Waardevolle steun, zonder deze hulp had het gezin het niet gered
Voor die ene glimlach aan het einde van de middag
Genieten van extra aandacht tijdens een uitstapje naar de kinderboerderij in Terneuzen
Back to the Roots!
Rotary Club Terneuzen heeft zich via Stichting Present Terneuzen ingezet voor ouderen van Zorgcentrum de Molenhof
Terugzien op een mooie middag!
Handverzorgingsmiddag voor ouderen door leden van serviceclub Inner Wheel
Eftelingbezoek
Helpen waar nodig en samen een hoop lol hebben!
behangen
Als je vaak moet rusten op bed, hoe fijn is het dan als je slaapkamer er mooi uitziet!
tuinproject
"Er zijn mensen die je willen helpen!"
schutting rechtzetten
"Mevrouw heeft er zin in om haar tuin gezellig te maken"
Pannenkoeken en poppenkastfeest!
Een geslaagde dag! Een leuk project!
Een gezellige dag!
Op 7 april hebben meerdere vrijwilligers zich ingezet bij Stichting 't Huus in Axel.
Verhuizen
"jullie hebben hem er echt doorheen geholpen!"
Young meets old!
Ontmoeting met kinderen van BSO de Wipwap en met bewoners van het Katshuis!
Stichting Present Terneuzen ontvangt bijdragen van Oranje Fonds en Kansfonds
24-11-2017 TERNEUZEN – Stichting Present Terneuzen heeft bijdragen van 7.500,- gekregen van het Oranjefonds en van het Kansfonds voor de aanstelling van een coördinator. Carine Bentveld is aangesteld om de stichting aan te sturen en begeleid als coördinator de projecten.
Spotje Present
Heeft u het spotje van Present al gezien?