Samenwerking Stichting Present Terneuzen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

17 januari 2020

Samenwerking
Sinds 2018 werken Present en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen samen. Dit bekrachtigen beide partijen met het ondertekenen van het partnercertificaat op 16 januari. De woningcorporatie ondersteunt Present met een bijdrage vanuit het Leefbaarheidsfonds. Vrijwilligers van Present ondersteunen op hun beurt de huurders van de woningcorporatie met hand- en spandiensten. In 2019 hielpen 38 vrijwilligers 9 keer in meer dan 200 vrijwillige uren huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van een huis, tuinonderhoud of het leggen van laminaat. Een aantal medewerkers van de woningcorporatie deed, tijdens een personeelsdag, vrijwilligerswerk namens Present. Een samenwerking dus, die voordelen voor beide partijen oplevert.

Net dat beetje extra
Ralph van Dijk, directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, is sinds september 2018 voorzitter van de stichting: “Ik ben blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan datgene wat in de maatschappij nodig is. Present probeert namelijk het gat te dichten tussen de professionele zorgverlener en de mantelzorger. Vrijwilligers van Present leveren net dat beetje extra waar de professional niet aan toekomt en wat de mantelzorger niet aankan.” 

Wat doet stichting Present Terneuzen?
Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Alleen de kloof tussen het daadwerkelijk in actie komen en die bereidheid hiervoor is vaak groot. Daar is een verbindende schakel voor nodig. Present biedt deze schakel. Wat Present vanaf de oprichting doet is de samenleving mobiliseren en in samenwerking met de bestaande hulpverlening concrete, directe hulp organiseren, in het bijzonder gericht op mensen in kwetsbaar isolement. De doelgroep van Present is daarmee afgebakend: mensen in armoede en zonder netwerk. Het hele jaar richt Present zich op het bestrijden van sociale eenzaamheid. De uitdaging is om ontmoetingen tussen mensen tot stand te brengen.

Hulpvraag
Alleen maatschappelijke organisaties kunnen de hulpvragen bij Present aanmelden. De vraag vanuit deze organisaties wordt steeds groter vanwege gebrek aan tijd en handen. Present is sinds november 2016 actief in de gemeente Terneuzen. In 2019 hebben in totaal 378 vrijwilligers zich 1388 uur ingezet in 81 projecten. Van het totaal aantal projecten waren er 27 projecten van praktische aard en 53 projecten hadden een sociaal karakter.

Aanmelden als vrijwilliger?
Iedereen kan meehelpen. Ontdek hoeveel plezier het geeft om samen met een groep vrienden, team of gezin een ander te helpen. Present helpt bij het vinden van het juiste project. Meer weten: www.presentterneuzen.nl.

Naar de website van Woongoed

Nieuws

Present waren wij op het kerstdiner 24 december in het Scheldetheater
Present heeft een "vrijwilligers" steentje bijgedragen aan het kerstdiner die is geïnitieerd door aan-z en gefinancierd door de Gemeente Terneuzen.
Twee bedrijven die zich actief hebben ingezet in het laatste kwartaal van 2022.
Twee bedrijven die zich actief hebben ingezet in het laatste kwartaal van 2022.
Present en JIP Terneuzen
Present probeert samen met Jip Terneuzen een verbinding te maken tussen jong & oud. De foto zegt genoeg jong & oud genieten van elkaar.
Oud Hollandse spelletjes middag
Stichting Present en JIP Terneuzen hebben samengewerkt aan een project dat zich heeft gericht op de verbinding tussen Nederland en Oekraïne.
Financiele ondersteuning Present door Ondernemersvereniging TZW
De leden van de Ondernemersvereniging TZW heeft ons een donatie geschonken van €200,-
In de Media
Heeft U het ook gelezen in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad van 15 december
500 Kerstkaarten een project samen opgezet met JIP Terneuzen
Jongens en meiden hebben samen lieve, mooie, bijzondere en grappige woorden in 500 kerstkaarten gezet.
Present Terneuzen 5 jaar
5 November 2021 bestaat Present Terneuzen 5 jaar
Handen uit de mouwen
De GVK Terneuzen is 2 oktober met een groot aantal vrijwilligers aan de slag gegaan.
Samen de handen uit de mouwen
Ben je geïnteresseerd om samen met ons projecten op te pakken!!
Een bijzonder project
Tuin in Biervliet: Van de GGD hebben we een vraag ontvangen om mee te werken aan een tuinproject in Biervliet en dit was niet zomaar een project. In de voormalige theetuin was, door privé omstandigheden, een 10-tal jaar niet veel gedaan…
Nieuwe Sponsor
Zo fijn is om nu ook nog te vermelden dat we Witte Boussen Assurantiën B.V. als sponsor voor 3 jaar aan ons hebben verbonden.
Vakantie
Vanaf 1 augustus t/m 1 september is Present Terneuzen gesloten. Aanmelden van hulpvragen, vrijwilligers – groepen of individueel – blijft 24/7 mogelijk via www.presentterneuzen.nl.
Actie Stagieres
Momenteel zijn er 5 stagiaires voor Stichting Present aan de slag die samen iets proberen
2 nieuwe gezichten
In januari zijn er 2 nieuwe gezichten binnen het team van Stichting Present: Iris Cappendijk project coördinator Ingrid Heikamp algemeen coördinator
Giften ontvangen van Schippers Accountants en Zorgsaam
In de afgelopen periode werden we blij verrast door een financiële bijdrage van Zorgsaam en Schippers Accountants
Afscheid Carine
Afgelopen week is onze Carine afgezwaaid als algemeen coördinator.
Zakelijk netwerk van Stichting Present breidt uit met Dow Benelux BV
Het zakelijk netwerk van Stichting Present Terneuzen krijgt een steeds bredere maatschappelijke basis; deze maand is bekend geworden dat ook Dow Benelux BV partner wordt.
nieuwe vrijwilliger
In het vroege voorjaar ben ik op zoek gegaan om mij als vrijwilliger “ergens” aan te melden.
De vakantietassen zijn uitgedeeld!
Vorig jaar hadden we een succesvol project rondom de Zomertas gerealiseerd. Dit jaar hebben we het iets anders aangepakt. Er is een samenwerking opgestart met de PG Hoek en de PG Axel.
Donatie van het ING Nederland fonds € 3000,00
In januari hebben we jullie gevraagd te stemmen op Present Terneuzen om in aanmerking te komen voor een geldelijke donatie van het ING Nederland fonds.
Zichtbaar Present!!
We zijn vanaf nu ook zichtbaar Present! De auto ontvingen we van een "stille sponsor".
Jaarverslag 2019
We kunnen terugkijken op een bijzonder goed jaar voor Stichting Present Terneuzen. We hebben 406 vrijwilligers bereid gevonden om samen 57 projecten uit te voeren en 3 extra acties, en we organiseerden een lezing over eenzaamheid voor onze netwerkpartners.
Corona hulpvraag indienen
In deze tijden zijn er veel mensen die anderen willen helpen. We zien hartverwarmende acties ontstaan. Daar zijn we als Present Terneuzen heel blij mee.
Present in tijden van Corona
Wij ontkomen er ook niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Tot en met 6 april zetten we in ieder geval geen groepen vrijwilligers in
ZorgSaam verraste ons eind januari met rolkoffertjes met inhoud
Team Marketing & Communicatie van ZorgSaam verraste ons eind januari met rolkoffertjes met inhoud.
OQ Value bv, partner van Present Terneuzen
Op 9 maart 2020 ondertekende Frank Ongenae, bedrijfsleider van OQ Value bv, het certificaat van Present Terneuzen.
Het verhaal erachter.. Er is iets in gang gezet
We ontmoeten Jaap bij hem thuis. In zijn gezellige woning ontvangt hij ons gastvrij. We praten over koetjes en kalfjes, over zijn vrijwilligerswerk bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
Vervaet Biervliet nieuwe partner
We verwelkomen onze nieuwe partner Vervaet, uit Biervliet. Robin Vervaet tekende op 13 februari het partnercertificaat
De eerste projecten van het nieuwe jaar zitten er al weer op
De eerste projecten van het nieuwe jaar zitten er al weer op
Projectcoördinatoren
Op 30 januari ondertekenden Marie-Christine Krol en Cor-Elli de Bruijn hun overeenkomst.
Syndus ondersteunt Present
Vanmiddag mochten wij Syndus Group verwelkomen als partner van Present Terneuzen.
Stem op Present Terneuzen
Stichting Present Terneuzen is geselecteerd voor een donatie van het ING Nederland fonds.
Wisseling van de wacht
Binnen het bestuur heeft er, door het vertrek van Gerry een wijziging plaatsgevonden. Voorzitter Ralph van Dijk, viel op zijn knie, om Anita officieel te vragen als secretaris van Present Terneuzen en dat kon ze toch echt niet meer weigeren!
Samenwerking Stichting Present Terneuzen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
Op 16 januari 2020 overhandigt Stichting Present een partnercertificaat aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Bedrijven ontvangen dit partnercertificaat als zij Present ondersteunen.
Kerstpakketten
50 Kerstpakketten geschonken door Dow Chemical. Hoe mooi is dat!
Van Westen mannenmode draagt Present Terneuzen een warm hart toe
Terneuzen- Van Westen mannenmode draagt Present Terneuzen een warm hart toe en ondersteunt dit initiatief met een bijdrage
Lezing over eenzaamheid
Interactieve lezing op 13 september a.s. in de Grote kerk te Terneuzen
Present Terneuzen en aan-z versterken de samenwerking
Op 20 juni 2019 hebben Present Terneuzen en Aan-z een samenwerkingsovereenkomst gesloten
Genieten van het witte goud
Cliënten SVRZ in Zaamslag genieten van witte goud. Aspergemaaltijd voor bewoners SVRZ de Molenhof
Een eenvoudige vraag met een laatste wens
Een eenvoudige vraag met een laatste wens, zo werden we gebeld door een thuisbegeleider van ZorgSaam.
Uitgelicht project
"Samen Sterk" Je zal maar bijna 80 jaar zijn; een verhuizing en een operatie voor de boeg hebben. Weinig netwerk en andere middelen hebben om de verhuizing voor elkaar te krijgen.
Samenwerking Clavis en Present
Op 25 april ondertekenden Clavis en Stichting Present een samenwerkingsovereenkomst met een proef voor een jaar. Na het proefjaar wordt bekeken of de samenwerking voortgezet wordt. De start van de samenwerking is in ieder geval succesvol.
Jaarverslag 2018
De activiteieten van Stichting Present Terneuzen in 2018 zijn weer terug te lezen in het jaarverslag. Een boeiende terugblik op wat er allemaal is gedaan, en ook een kijkje vooruit, naar 2019.
Grijze muren krijgen warme kleur
Soms lijkt het of de bodem onder iemands bestaan wordt weggeslagen.
Betrokken ondernemen
Als bedrijf het werk van Present ondersteunen
Schilders gevraagd!?
Via de site werden we benaderd voor een verfklus bij een alleenstaande, zwangere moeder met jonge kinderen.
Verhuizing
Halverwege januari werd ik gebeld door woningbouwvereniging Clavis met de vraag of Present Terneuzen ondersteuning kan bieden bij een verhuizing voor een alleenstaande vrouw van bijna 80 jaar met nauwelijks sociale contacten.
STICHTING PRESENT TERNEUZEN ONTVANGT BIJDRAGE VAN HET ORANJE FONDS EN KANSFONDS
STICHTING PRESENT TERNEUZEN ONTVANGT BIJDRAGE VAN HET ORANJE FONDS EN KANSFONDS
Een super team!
Een top prestatie!
Bestuursveranderingen!
Nieuwe voorzitter voor Present Terneuzen!
klussen
De slaapkamer is direct een ander zicht
Een trotse mevrouw
Ze is er erg mee geholpen!
bij 1 client hangt de tekening op de kamer
Ontmoeting tussen kinderen en ouderen
Traineeship Programma manager
Vacature: unieke kans voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar!
Sigma als Sponsor
Present Terneuzen feliciteert Sigma Personeelsdiensten met hun 10-jarig bestaan
Maatschappelijke Diensttijd = Jong Present
Jong Present maakt van de Maatschappelijke Diensttijd een wow ervaring
Fijne zomer!
Van 27 juli t/m 20 augustus hebben we vakantie. We zijn weer Present vanaf 21 augustus! Fijne zomer!
Leeghalen zolder
Ondanks hitte en vakantie je inzetten voor een ander!
Steun in de rug
Waardevolle steun, zonder deze hulp had het gezin het niet gered
Voor die ene glimlach aan het einde van de middag
Genieten van extra aandacht tijdens een uitstapje naar de kinderboerderij in Terneuzen
Back to the Roots!
Rotary Club Terneuzen heeft zich via Stichting Present Terneuzen ingezet voor ouderen van Zorgcentrum de Molenhof
Terugzien op een mooie middag!
Handverzorgingsmiddag voor ouderen door leden van serviceclub Inner Wheel
Eftelingbezoek
Helpen waar nodig en samen een hoop lol hebben!
behangen
Als je vaak moet rusten op bed, hoe fijn is het dan als je slaapkamer er mooi uitziet!
tuinproject
"Er zijn mensen die je willen helpen!"
schutting rechtzetten
"Mevrouw heeft er zin in om haar tuin gezellig te maken"
Pannenkoeken en poppenkastfeest!
Een geslaagde dag! Een leuk project!
Een gezellige dag!
Op 7 april hebben meerdere vrijwilligers zich ingezet bij Stichting 't Huus in Axel.
Verhuizen
"jullie hebben hem er echt doorheen geholpen!"
Young meets old!
Ontmoeting met kinderen van BSO de Wipwap en met bewoners van het Katshuis!
Stichting Present Terneuzen ontvangt bijdragen van Oranje Fonds en Kansfonds
24-11-2017 TERNEUZEN – Stichting Present Terneuzen heeft bijdragen van 7.500,- gekregen van het Oranjefonds en van het Kansfonds voor de aanstelling van een coördinator. Carine Bentveld is aangesteld om de stichting aan te sturen en begeleid als coördinator de projecten.
Spotje Present
Heeft u het spotje van Present al gezien?