Over ons

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn. 

Missie en visie

Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie
Een beweging op gang brengen in de gemeente Terneuzen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Kernwaarden

Wij geloven in een Terneuzen waar mensen er zijn voor elkaar

Ieder mens is waardevol
Vrijwilligers en hulpontvangers zijn gelijkwaardig en verdienen aandacht en respect. Daarom wil Present Terneuzen zich met hart en ziel inzetten om mensen echt mens te laten zijn. Ieder individu is waardevol en heeft iets moois te bieden. We doen voor elk project ons uiterste best om dat voor alle betrokkenen zichtbaar te maken.

Dichtbij verbinden
Present is geworteld in de lokale samenleving. Een van onze belangrijkste waarden is dat we lokaal onze verantwoordelijkheid willen nemen. In Terneuzen willen wij bouwen aan netwerken met maatschappelijke partners. Tegelijkertijd willen wij ook mensen dichtbij – in hun eigen leefomgeving – met elkaar verbinden.

Team en Bestuur

Stichting Present Terneuzen heeft een stichtingsbestuur en een operationeel team. Daarnaast is er ook een Comité van Aanbeveling.

Operationeel Team:

Ingrid Heikamp: Algemeen coördinator beleidszaken
Telefoon: 06-40876086
e-mail: info@presentterneuzen.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag ochtend
Project coordinatoren:
Silvia Boogaard.  Telefoon: 06-10494084
Peter van der Heide. Telefoon: 06-51722874
Diana DourLeijn. Telefoon: 06-23437108
(tevens voor administratieve vragen)

Gijs Dees (beheer website en nieuwsbrief)
e-mail: gijs.dees@presentterneuzen.nl

 

Bestuur:

Ralph van Dijk (voorzitter)
Patrick Dobbelaar (algemeen lid)
Frank Kolijn (penningmeester)
Anita Simons (secretaris)
Gert Post (algemeen lid)

Comité van Aanbeveling:

J. Bos – oud-wethouder Gemeente   Terneuzen
 drs. J.M. Spijker – oud-internist
 J. (Joop) Dees, mede-oprichter van Present Terneuzen en oud-voorzitter

ANBI-status
Stichting Present Terneuzen heeft een ANBI-status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Present Terneuzen
RSIN/Fiscaal nummer: 856892634

Jaarverslagen

Present Terneuzen vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij ervoor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Terneuzen verantwoorden nauwgezet hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Terneuzen weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: de schakel zijn tussen vrijwilligers en de mensen die hulp nodig hebben.

Veel leesplezier!

Strategisch plan 2017-2020 (download)

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2021

 

 

 

 

Column 1

Column 2